LTO ouderwets en conservatief. De oplossing

Als de Groenemusketiers hebben we in de Provincie Overijssel al lang gepleit voor het toelaten van solarfarming.

We hebben laten zien door middel van onderzoek dat het rendabel is, (en juist nu…er verdwijnen meer dan 1000 boeren dit jaar in Overijssel) om landbouwgrond effectief te gebruiken. Wat echt moet verdwijnen is de oude garde van de provincie. Er moet een nieuwe wind en energie komen. Bovendienmoet er worden overgegaan tot actie en niet tot eindeloos vergaderen. Want een ding is duidelijk de boeren willen wel, alleen de bestuurslaag(lees belangen) van LTO en de provincie houden het tegen. En nu komt er weer een rendabel initiatief..de Energieboer. De groene alg als bron van inkomsten….het gebeurd al.

Voor meer informatie kunt u kijken op klik hier

Of voor solarfarming kunt u met ons contact opnemen

Post Author: redactie